De Wereld van Kina
Stad Gent - interface design
____

In samenwerking met The Fat Lady 
Development door Digipolis en Dropsolid: https://dewereldvankina.stad.gent/
Interface design
Back to Top